Ay örneklerinde tespit edilen hidrojen, uzay araştırmaları için kaynak kullanılabilirliğine işaret ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Ay örneklerinde tespit edilen hidrojen, uzay araştırmaları için kaynak kullanılabilirliğine işaret ediyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Burgess, “Hidrojenin, ay yüzeyinde daha düzenli veya kalıcı kurulumlar olduğunda doğrudan kullanılabilecek bir kaynak olma potansiyeli var” dedi 1038/s43247-023-01060-5">

Bu çalışmada analiz edilen ay örnekleri

Daha fazla bilgi:
Katherine D D Bir merrillit tanesinin yanı sıra diğer bazı toprak parçacıklarını içeren FIB bölümünün SEM görüntüsü c SEM image of dirt pile showing location of extracted slice jpg" data-sub-html="Lunar samples analyzed in this study b-cdn